Online (RT)begeleiding

Soms is het niet mogelijk om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk om online RT begeleiding te volgen. De werkwijze is gelijk aan de ‘gewone’ RT begeleiding. 

Vanwege de Coronacrisis (Covid-19) heb ik op 13 maart 2020 besloten om, zolang de situatie niet veranderd is, over te gaan op digitale begeleiding met behulp van webcam en andere digitale hulpmiddelen. Zo zijn alle lopende RT trajecten online voortgezet.

Er zitten veel voordelen aan online remedial teaching. Zo is er geen reistijd en kan het kind onderwijs vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving volgen. Mocht u zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind, heeft u extra ondersteuning nodig of wilt u uw kind een steuntje in de rug bieden? of bent u geïnteresseerd in online-begeleiding voor uw kind. Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Stap 1: Kennismakingsgesprek
Nadat u contact heeft opgenomen met mij, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek via telefonisch contact of een live videogesprek.  Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek probeer ik de hulpvraag van u als ouder/verzorger en van uw kind duidelijk in beeld te krijgen. Verder nemen we door waar we aan gaan werken en maken we afspraken over de dag en tijdstip dat de begeleiding zal plaatsvinden. 

Stap 2: begeleiding
Voor de online remedial teaching krijgt u van mij via de mail een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan de persoonlijke sessie. Tijdens het videobellen kunnen wij elkaar zien maar ik kan ook lesmateriaal delen met uw kind. Ik geef uitleg en ondersteuning via een gedeeld scherm. De begeleiding met betrekking tot online remedial teaching is individueel. Elke sessie duurt 45 minuten en zal wekelijks plaatsvinden.
Om het oefenen leuk en ontspannen te houden tijdens de sessie probeer ik het oefenmateriaal zoveel mogelijk in spelvorm aan te bieden. De computer en tablet bieden vele mogelijkheden en afwisseling in leren. Na de persoonlijke sessie krijgt uw kind van mij (online) huiswerk om thuis verder te oefenen. Het is van belang dat u als ouder thuis met uw kind de behandelde lesstof oefenend.

Stap 3: Evaluatie
Na 6 – 10 weken vindt er een evaluatie plaats. Door middel van observatie en eventuele toetsen wordt gekeken naar de voortgang. In een gesprek met de ouder(s) kijken wij hoe het met de begeleiding is gegaan en welke vorderingen uw kind heeft gemaakt.
Tussentijds beschrijf ik mijn bevindingen in een digitaal verslag, dit stuur ik per e-mail aan de ouder(s) op. Op die manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Na afloop van het evaluatiegesprek wordt besloten of de RT aangepast, voortgezet of afgerond moet worden.