Voor wie:
In mijn praktijk begeleid ik kinderen van 5 t/m 15 jaar. Kinderen met leerproblemen. Denk hierbij aan problemen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.
Voor sommige kinderen is een steuntje in de rug voldoende; een begeleidingstraject van 10 à 20 weken is dan vaak genoeg. Het kan zijn dat een kind meer begeleiding nodig heeft omdat er sprake is van een achterstand of bijvoorbeeld dyslexie; er is dan meestal langere begeleiding nodig.

Stap 1: Kennismakingsgesprek
U bent altijd van harte welkom voor een kennismakingsgesprek om te kijken wat RT-praktijk Miranda Heemskerk voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek probeer ik de hulpvraag van u als ouder/verzorger en van uw kind duidelijk in beeld te krijgen. Het zou prettig zijn als u tijdens dit gesprek relevante informatie meeneemt. Denk bijvoorbeeld aan het laatste schoolrapport, uitdraai (cito) toetsgegevens van school, eventueel handelingsplannen en/of eventuele onderzoeksverslagen. Op basis van alle gegevens kan ik aangeven hoe ik uw kind verder kan helpen.

Stap 2: Onderzoek, handelingsplan
Het kan nodig zijn om meer gegevens te verzamelen, door middel van didactische toetsen, om het niveau van uw kind duidelijk in beeld te krijgen en welke vaardigheden er al wel en nog niet worden beheerst. Hiervoor wordt de eerste sessie gebruikt. Op basis van alle gegevens stel ik een handelingsplan op. Daarin staat beknopt beschreven aan welke leerdoelen de komende tien weken gewerkt gaat worden. Het handelingsplan wordt met u besproken.

Stap 3: begeleiding
De begeleiding met betrekking tot remedial teaching is individueel. Elke sessie duurt 45 minuten en zal wekelijks plaatsvinden. In goed overleg met de groepsleerkracht en de IB-er van de school kan de RT-begeleiding op de eigen school en onder schooltijd van uw kind plaatsvinden. De begeleiding zal altijd starten met een begeleidingsperiode van 10 sessies, daarna volgt een evaluatiegesprek, waarbij uiteraard verlenging mogelijk is. Tijdens de sessies werken uw kind en ik samen om de gestelde leerdoelen, opgezet in het handelingsplan, te bereiken. Om het oefenen leuk en ontspannen te houden probeer ik het oefenmateriaal zoveel mogelijk in spelvorm aan te bieden. Ook de computer en tablet bieden vele mogelijkheden en afwisseling in leren. Het is van belang dat u als ouder thuis met uw kind de behandelde lesstof oefenend.

Stap 4: Evaluatie
Na 10 weken vindt er een evaluatie plaats. Door middel van observatie en eventuele toetsen wordt gekeken naar de voortgang. In een gesprek met de ouder(s) kijken wij hoe het met de begeleiding is gegaan en welke vorderingen uw kind heeft gemaakt.
Tussentijds beschrijf ik mijn bevindingen in een digitaal verslag, dit stuur ik per e-mail aan de ouder(s) op. Op die manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Na afloop van het evaluatiegesprek wordt besloten of de RT aangepast, voortgezet of afgerond moet worden.

  privacyverklaring 2018 disclaimer design&copyright RT-praktijk Miranda Heemskerk