Remedial teaching in de praktijk
kennismakingsgesprek…………………………………………..…..gratis
individuele remedial teaching  (per 30 min) …………………..…..€ 30
individuele remedial teaching  (per 45 min) ……………..………..€ 45
opstellen handelingsplan……………………………………………€ 45
oudergesprek of evaluatiegesprek (per 30 min) …………………..€ 20
10 strippenkaart remedial teaching (per 45 min) …….…….…….€ 425
Deze kaart dient voorafgaand aan een serie van 10 lessen betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur

Remedial teaching op een andere locatie
intakegesprek (van circa 30 min)………………………………..…..€ 25
gesprek(ken) met lkr / ib-er/ ouder(s) ………………………………€ 25
individuele remedial teaching  ……………. …………….….….…..€ 55
opstellen handelingsplan ……………………………………………€ 55
evaluatiegesprek (circa 30 min) ……………………………………..€ 25

Begrijpend lezen ‘alle teksten de baas’ 6 x 5 kwartier………………€ 210
Begrijpend lezen ‘alle teksten de baas’ individueel 6 x 1 uur………€ 270
Deze training dient vooraf betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur

Cito-training …………..………..…………………..….………………€ 35
5 strippenkaart Cito-training……………………………………..…..€ 160
Deze kaart dient voorafgaand aan een serie van 5 lessen betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur

‘Ik leer leren’ groepsverband 5 x 1,5 uur…………….………………€ 200,00 (inclusief werkboek)
‘Ik leer leren’ individueel 5 x 1 uur ……………….…………….……€ 275,50 (inclusief werkboek)
Deze training dient vooraf betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur

Reken- of spellingbootcamp 1 x 2 uur ………………………………..€ 39
Reken- of spellingbootcamp 2 x 2 uur ………………………………..€ 75
Reken- of spellingbootcamp individueel (4x 1 uur) …………..……..€ 150
Rekenboost in de klas ………………………………………..………..€ 250

privacyverklaring 2020 disclaimer design&copyright RT-praktijk Miranda Heemskerk