Leerlingen met (vermoedelijke) dyslexie ervaren problemen met het verwerken van klanken en tekens. Ze lezen over het algemeen langzamer en maken veel lees- en spelfouten. Dit is vaak al vanaf de start van het taalonderwijs op de basisschool te merken. Op tijd starten met deskundige begeleiding kan het ontstaan van sociaal-emotionele problemen zoals onzekerheid, faalangst en een negatief zelfbeeld voorkomen. Blijkt uit het onderzoek dat door een psycholoog of orthopedagoog afgenomen is dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), dan wordt de behandeling vaak vergoed. Heeft uw kind wel een dyslexieverklaring, maar geen recht (meer) op de vergoede behandeling? Dan kunt u bij mij terecht voor een particulier traject voor dyslexiebegeleiding. Is er een vermoeden van dyslexie, maar niet vastgesteld? Dat is geen probleem, ook dan kunnen we op basis van schoolresultaten en onderzoek wat er al ligt en eventueel aanvullend onderzoek een goed plan opstellen om een behandeling te starten om met uw kind aan de slag te gaan.