RT praktijk Miranda Heemskerk is een praktijk die kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs begeleidt die leerproblemen hebben of moeite hebben met het leren plannen. De ondersteuning met betrekking tot leerproblemen kan geboden worden door middel van Remedial Teaching. Dit betreft leerachterstanden bij (begrijpend) lezen, spelling, woordenschat en/of rekenen of dyslexie.  Het bieden van gerichte hulp aan kinderen met een rugzak (LGF) behoort ook tot de mogelijkheden. Ik begeleid kinderen individueel of in kleine groepjes.

Vanuit de praktijk merk ik vaak dat kinderen moeite hebben met de vraagstelling van CITO.  Bijvoorbeeld bij begrijpend lezen kunnen kinderen moeilijk omgaan met multiple-choice vragen of bij rekenen weten ze niet hoe ze een som uit het verhaaltje moeten halen. In de aanloop naar de CITO toets kan ik uw kind ondersteuning en begeleiding bieden door middel van vaardigheden te ontwikkelen om zo meer zelfvertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen begeleiding krijgen bij het leren plannen, organiseren en structureren van hun schoolwerk. Hiervoor bied ik de cursus ‘Ik leer leren’ aan. Deze cursus is ook geschikt voor leerlingen uit groep 7 / 8 van het basisonderwijs.

De RT begeleiding vindt vaak één keer per week, op een vast tijdstip plaats in mijn eigen praktijk aan huis of op locatie (thuis of op school). Dit is vaak na schooltijd. In overleg met en na toestemming van de school kan de begeleiding ook plaats vinden op school onder schooltijd. In de schoolvakanties wordt geen begeleiding gegeven

privacyverklaring 2020 disclaimer design&copyright RT-praktijk Miranda Heemskerk